lời tâm sự gia đình nuôi

[CÂU CHUYỆN MY AUPAIR] LỜI TÂM SỰ

Chúng ta đã được nghe những lời tâm sự của các bạn Aupair từ nhiều quốc gia khác nhau về sinh hoạt gia đình, học tập và trải nghiệm du lịch. Vậy lần này hãy cùng chúng mình đọc những dòng chia sẻ của một gia đình nuôi, họ thường suy nghĩ gì khi đi…