COFFEE TALK: THINK OUTSIDE THE BOX

Think outside the box (idiom): Tư duy một cách sáng tạo, suy nghĩ từ một góc nhìn khác, vượt ngoài lối nghĩ thông thường. Trong buổi Coffee Talk sắp tới, qua việc tham gia trò chuyện trực tiếp các bạn cự Aupair, My Aupair Vietnam mong muốn đem đến cho các bạn trẻ cái nhìn…