Entries by My Aupair

AMERIKA

DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA Allgemeine Informationen Mit der Gesamtfläche von über 3,79 Millionen Quadratmeilen (9,83 Millionen km²) und über 300 Millionen Einwohnern ist die USA das drittgrößte Land in der Gesamtfläche. Die USA sind eines der am meisten rassisch vielfältigen Nationen in der Welt, als Folge der Einwanderung aus vielen anderen Ländern der Welt. […]

THE GREAT AMERICA

THE GREAT AMERICA The United States is a prosperous country with various beautiful natural sceneries, modern cities, as well as great mysteries to be explored. Also known as “the flower flag country” or “the giant”, America has been the dream of people all over the world. This paradise always brings a unique and majestic beauty […]

THE UNITED STATES OF AMERICA

THE UNITED STATES OF AMERICA General information With the total surface area of over 3.79 million square miles (9.83 million km²) and over 300 million inhabitants, the United States is the third largest country in terms of total area. The United States is one of the most racially diverse nations in the world, as a […]

The special culture of America

The special culture of America Traveling in America and exploring the country and people here will give tourists a lot of interesting experience. To know more about the special culture, behaviors and life style of American people in the article bellow! The USA is a large country with beautiful sceneries and mysteries waiting to be […]

Nhật kí Aupair- công việc hàng ngày

Chào các bạn !!! Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về công việc hàng ngày của mình tại gia đình mình đang sống. Mình đã đặt chân tới nước Đức được 3 tháng, đã trải qua cuộc sống là Aupair của hai gia đình người Đức khác nhau. Với gia đình đầu […]

Danh sách các agency hợp tác cùng Myaupair

Liên tiếp trong những tháng qua,với sự phát triển không ngừng nhận được nhiều sự tín nhiệm của các tổ chức trong và ngoài nước,MyAupair đã nhận được sự hợp tác của nhiều Agency trên thế giới,dưới đây là danh sách các Agency hợp tác cùng chúng tôi: http://www.aupairgermany.de/index.php/de/ http://aupairgilbeau.de/ http://www.aupair-kompass.de/ http://www.au-pair-berlin.de/ https://www.aupair-vermittlung.de/de/ http://www.au-pair-vij.org/beratungsstellen/leipzig.html Danh […]

Bảng giá MyAupair từ tháng 01/06/2017

Từ ngày 01/06/2017 MyAupair Việt Nam sẽ áp dụng bảng giá phí dịch vụ chương trình Aupair các nước như sau:   Mọi thông tin thắc mắc vui lòng gửi email: support@myaupair.vn hoặc liên hệ điện thoại số 04 66872825 ( trong giờ hành chính )

Nhật ký Aupair tháng 4/2017

< Nhật ký Aupair > “Nhật ký tròn 2 tháng Hồi trước lúc mình tìm hiểu về Aupair nói thật cũng mông lung như một trò đùa. Không biết nếp sống nhà người ta ra sao,phong tục thói quen thế nào,hỏi những người Aupair đi trước thì mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh. Mình […]