Bảng giá MyAupair từ tháng 01/06/2017

Từ ngày 01/06/2017 MyAupair Việt Nam sẽ áp dụng bảng giá phí dịch vụ chương trình Aupair các nước như sau:

Bảng-giá đi aupair

 

Mọi thông tin thắc mắc vui lòng gửi email: support@myaupair.vn hoặc liên hệ điện thoại số 04 66872825 ( trong giờ hành chính )