Danh sách các agency hợp tác cùng Myaupair

Liên tiếp trong những tháng qua,với sự phát triển không ngừng nhận được nhiều sự tín nhiệm của các tổ chức trong và ngoài nước,MyAupair đã nhận được sự hợp tác của nhiều Agency trên thế giới,dưới đây là danh sách các Agency hợp tác cùng chúng tôi:
http://www.aupairgermany.de/index.php/de/
http://aupairgilbeau.de/
http://www.aupair-kompass.de/
http://www.au-pair-berlin.de/
https://www.aupair-vermittlung.de/de/
http://www.au-pair-vij.org/beratungsstellen/leipzig.html

Danh sách sẽ được cập nhật liên tục.