Bạn Lê Thiên Hương – aupair Đức đang thực tập chơi với các bé tại trường mầm non The Little Garden

Bạn Trần Thị Trạng – aupair Đức thực tập chơi với các em nhỏ tại trường mầm non The Little Garden

Bạn Hoài Phương

 

 

Bạn Nguyễn Quỳnh Phương.

 

Processed with VSCOcam with f2 preset